Search This Blog

Followers

Εταιρια - Company

Τα ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA – TREES ΕΠΕ είναι επιχείρηση με ευρείες δραστηριότητες στον κλάδο της παραγωγής – εμπορίας - αντιπροσωπείας καλλωπιστικών φυτών και δένδρων. Σκοπός της εταιρείας είναι η προμήθεια φυτών ιδιαίτερα μεγάλης ανάπτυξης στον δημόσιο τομέα, σε φυτώρια , σε εταιρείες πρασίνου, ξενοδοχειακές μονάδες ,σε ιδιώτες ,είτε από παραγωγική διαδικασία είτε από εισαγωγές σε συνεργασία η αντιπροσωπεία με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Η εταιρία DELTA – TREES ΕΠΕ διαθέτουν κάθετες μονάδες παραγωγής φυτών στη γη, σε ιδιόκτητες εκτάσεις άνω των 100.000 τμ με συνεχείς βελτιώσεις και αυξητικές τάσεις, στην ευρύτερη περιοχή του ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ. Η επιχείρηση εκτός της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας ειδικεύεται στην μεταμόσχευση όλων των ενηλίκων αλλά ταυτόχρονα και σπανίων δένδρων. Η περικοπή η μεταμόσχευση η μεταφορά και η εκφόρτωση αυτών των δένδρων απαιτούν συγκεκριμένες τεχνικές πού υπονοούν υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία. DELTA–TREES LTD company is a business with expanding activities in the field of production trading and representation of ornamental plants and trees. Purpose of the company is the supply of plants of high growth in the public section, in plants companies, hotel units, in faculties or from productive procedure or from imports in cooperation or represent with the biggest companies of exterior. DELTA – TREES LTD nurseries dispose integral production units of plants in owned areas over 100.000 m2 with continuous improvements and increasing tensions located in the area of Astakos Etoloakarnanias. The business except the production and trading procedure is being specialized in eradication of all the adults as well as rare trees. The retrenchment, eradication, transportation and unloading of these trees demands specific techniques which undermining high technical knowledge and big experience.

Και πολλά τα λιόδεντρα που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως

Αναρτήθηκε από ΦΥΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ NURSERIES DELTA TREES LTD Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 0 σχόλια



 ..........Και πολλά τα λιόδεντρα που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως
κι ελαφρό ν' απλώνεται στον ύπνο σου





 και πολλά τα τζιτζίκια
που να μην τα νιώθεις
όπως δε νιώθεις το σφυγμό στο χέρι σου
αλλά λίγο το νερό
για να το 'χεις Θεό και να κατέχεις τι σημαίνει ο λόγος του





και το δέντρο μονάχο του
χωρίς κοπάδι
για να το κάνεις φίλο σου
και να γνωρίζεις τ' ακριβό του τ' όνομα φτενό στα πόδια σου το χώμα
για να μην έχεις πού ν' απλώσεις ρίζα
και να τραβάς του βάθους ολοένα
και πλατύς επάνου ο ουρανός
για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη.
ΑΥΤOΣ
ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!
Ο. Ελύτης, Το Άξιον Εστι

| | edit post

Design of the landscape - Ο σχεδιασμός του τοπίου

Αναρτήθηκε από ΦΥΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ NURSERIES DELTA TREES LTD Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 0 σχόλια


"The design of the landscape should not be a superficial reordering of natural elements merely to delight the eye.




































There is a larger and greater order, and I feel confident that APOSTOLOS is one man who is able to listen to his voice with his heart and translate it to the land with his mind."





































"Ο σχεδιασμός του τοπίου δεν πρέπει να είναι μια επιφανειακή αναδιάταξη των φυσικών στοιχείων απλώς και μόνο για να απολαύσει το μάτι. 







Υπάρχει μια μεγαλύτερη και μεγαλύτερη τάξη και αισθάνομαι βεβαιότητα ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να ακούει τη φωνή του με την καρδιά του και να το μεταφράσει στη γη με το μυαλό του. "

| | edit post

The Cretan Date Palm: National Symbol of Hellenic rare Flora.

Αναρτήθηκε από ΦΥΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ NURSERIES DELTA TREES LTD Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017 0 σχόλια


The Cretan Date Palm: National Symbol of Hellenic rare Flora.

The Cretan Date Palm(Phoenix theophrasti) is a smallpalm native to the easternMediterranean region, with a very restricted distribution confined in southern Greece to a few sites as in Crete island and especially inVai at the Lasithi Prefecture. These are found in other Greek places too and especially inAmorgos island in four sites, inAnafi island there is a core on a beach at the south coast and recently have been found the last 10 palm trees of an ancient palm forest in Epidaurus area in Peloponnese and it is the only natural Phoenix theophrasti growing in mainland Greece. For this reason, it is said that in Ancient Greece there were many palm forests growing from Crete to Thebes and from the Peloponnese to Delos.
A small population is also located at Datca Penninsula (Turkey).
In honor of the father of Botany, Theophrastus, Dr. Werner Greuter gave this name to this palm. Theophrastus was the first who named that palm as Cretan Date Palm in opposition with Phoenix dactylifera (Date Palm).
After the research in terms of PhD thesis of Dr. Oscar Dembillo (Univ. of Valencia), it is proven that Cretan Date Palm is 67% RPW resistant…
It grows to 15 m tall, usually with several slender stems. Great for coastal areas with lowest temperatures -5 degrees Celsius, sandy soil, next to rivers or in the sea!

AUTHOR
Nikos Thymakis
Landscape Manager
MSc Agronomist
Natural Resoursces Management
Chair Person of Greek Palm Society
Author of Phoenix theophrasti in RED DATA BOOK, Univ. of Patras, 2009


https://www.linkedin.com/pulse/cretan-date-palm-national-symbol-hellenic-rare-flora-thymakis/


| | edit post

ΕΛΙΕΣ - ΛΙΟΔΕΝΤΡΑ 150 - 200 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ.

Αναρτήθηκε από ΦΥΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ NURSERIES DELTA TREES LTD Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 0 σχόλια


ΕΛΙΕΣ - ΛΙΟΔΕΝΤΡΑ 150 - 200 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ.







Daily dedication…………….Care………..…....to achieve always the best











Καθημερινή αφοσίωση………..φροντίδα……..για να πετύχουμε πάντα το καλύτερο.

www.delta-trees.com




























ΕΛΙΕΣ - ΛΙΟΔΕΝΤΡΑ 150 - 200 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ.



Λάμπρος  Δουρούκης

 +306973392234

 http://www.delta-trees.com

 www.delta-trees.blogspot.com



           ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ /  DELTA TREES ΕΠΕ

 ΓΡΑΦΕΙΑ: Πλ. Τσόκρη 1 & Λ. Συγγρού  11742    Αθήνα

 ΕΚΘΕΣΗ:  28 ΧΙΛ.  Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας [ Διόδια Αφιδνών ]

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αστακός - Λεσίνι  Αιτωλοακαρνανίας

   info@delta-trees.com     delta-trees@hotmail.com

| | edit post

Και πολλά τα λιόδεντρα που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως



 ..........Και πολλά τα λιόδεντρα που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως
κι ελαφρό ν' απλώνεται στον ύπνο σου





 και πολλά τα τζιτζίκια
που να μην τα νιώθεις
όπως δε νιώθεις το σφυγμό στο χέρι σου
αλλά λίγο το νερό
για να το 'χεις Θεό και να κατέχεις τι σημαίνει ο λόγος του





και το δέντρο μονάχο του
χωρίς κοπάδι
για να το κάνεις φίλο σου
και να γνωρίζεις τ' ακριβό του τ' όνομα φτενό στα πόδια σου το χώμα
για να μην έχεις πού ν' απλώσεις ρίζα
και να τραβάς του βάθους ολοένα
και πλατύς επάνου ο ουρανός
για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη.
ΑΥΤOΣ
ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!
Ο. Ελύτης, Το Άξιον Εστι

Design of the landscape - Ο σχεδιασμός του τοπίου


"The design of the landscape should not be a superficial reordering of natural elements merely to delight the eye.




































There is a larger and greater order, and I feel confident that APOSTOLOS is one man who is able to listen to his voice with his heart and translate it to the land with his mind."





































"Ο σχεδιασμός του τοπίου δεν πρέπει να είναι μια επιφανειακή αναδιάταξη των φυσικών στοιχείων απλώς και μόνο για να απολαύσει το μάτι. 







Υπάρχει μια μεγαλύτερη και μεγαλύτερη τάξη και αισθάνομαι βεβαιότητα ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να ακούει τη φωνή του με την καρδιά του και να το μεταφράσει στη γη με το μυαλό του. "

The Cretan Date Palm: National Symbol of Hellenic rare Flora.


The Cretan Date Palm: National Symbol of Hellenic rare Flora.

The Cretan Date Palm(Phoenix theophrasti) is a smallpalm native to the easternMediterranean region, with a very restricted distribution confined in southern Greece to a few sites as in Crete island and especially inVai at the Lasithi Prefecture. These are found in other Greek places too and especially inAmorgos island in four sites, inAnafi island there is a core on a beach at the south coast and recently have been found the last 10 palm trees of an ancient palm forest in Epidaurus area in Peloponnese and it is the only natural Phoenix theophrasti growing in mainland Greece. For this reason, it is said that in Ancient Greece there were many palm forests growing from Crete to Thebes and from the Peloponnese to Delos.
A small population is also located at Datca Penninsula (Turkey).
In honor of the father of Botany, Theophrastus, Dr. Werner Greuter gave this name to this palm. Theophrastus was the first who named that palm as Cretan Date Palm in opposition with Phoenix dactylifera (Date Palm).
After the research in terms of PhD thesis of Dr. Oscar Dembillo (Univ. of Valencia), it is proven that Cretan Date Palm is 67% RPW resistant…
It grows to 15 m tall, usually with several slender stems. Great for coastal areas with lowest temperatures -5 degrees Celsius, sandy soil, next to rivers or in the sea!

AUTHOR
Nikos Thymakis
Landscape Manager
MSc Agronomist
Natural Resoursces Management
Chair Person of Greek Palm Society
Author of Phoenix theophrasti in RED DATA BOOK, Univ. of Patras, 2009


https://www.linkedin.com/pulse/cretan-date-palm-national-symbol-hellenic-rare-flora-thymakis/


ΕΛΙΕΣ - ΛΙΟΔΕΝΤΡΑ 150 - 200 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ.


ΕΛΙΕΣ - ΛΙΟΔΕΝΤΡΑ 150 - 200 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ.







Daily dedication…………….Care………..…....to achieve always the best











Καθημερινή αφοσίωση………..φροντίδα……..για να πετύχουμε πάντα το καλύτερο.

www.delta-trees.com




























ΕΛΙΕΣ - ΛΙΟΔΕΝΤΡΑ 150 - 200 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ.



Λάμπρος  Δουρούκης

 +306973392234

 http://www.delta-trees.com

 www.delta-trees.blogspot.com



           ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ /  DELTA TREES ΕΠΕ

 ΓΡΑΦΕΙΑ: Πλ. Τσόκρη 1 & Λ. Συγγρού  11742    Αθήνα

 ΕΚΘΕΣΗ:  28 ΧΙΛ.  Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας [ Διόδια Αφιδνών ]

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αστακός - Λεσίνι  Αιτωλοακαρνανίας

   info@delta-trees.com     delta-trees@hotmail.com

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
www.delta-trees.com

FACEBOOK

About Us

Η φωτογραφία μου
ATHENS, ATTICA GREECE, Greece
OFFICE :Square Tsokri1 & Sigrou Ave 11742 Athens - Greece EXHIBITION HALL : 28 KM Old National Road Athens – Lamias 19014 PRODUCTION: Lesini Etoloakarnanias Greece Κιν.0030/6973392234 delta-trees@hotmail.com info@delta-trees.com www.delta-trees.com

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΡΘΡΑ

Φυτά και Φυτώρια στον κόσμο

Vivai piante - plantas de viveros - plantes de vivers - viveiros de plantas - bimëve çerdhe - مشاتل النباتات - растения разсадници- pépinières de plantes - Pflanzen Baumschulen - געוויקסן נערסעריז - planter planteskoler - צמחים במשתלות – puukoolides - 植物の保育園 - pembibitan tanaman- plandlanna plandaí - plöntur nurseries - 植物苗圃 - rasadnicima biljke - augu audzētavas - гадавальніка раслін - augalų medelynai - Planter barnehageplanten kwekerijenr - planten kwekerijen - meithrinfeydd planhigion - növények faiskola - розплідники рослин - گیاهان گلخانه ها - szkółki roślin - pepiniere de plante - питомники растений - постројења вртићи - растенија расадници - rastliny škôlky - rastline drevesnice - mimea vitalu - växter plantskolor – ชำพืช - bitkiler kreşler - rostliny školky - halaman nurseries - kasvien taimitarhat

Blog Archive